TR | EN
Bir dersimin içeriğini diğer bir dersime nasıl aktarabilirim?

İçerik aktarma işlemi Ders Yürütücüleri tarafından yapılabilmektedir.


Dersin Yürütücüsü tarafından içerik aktarılması:

Ders aktarım işlemleri, ders yürütücüleri tarafından yapılabilmektedir. Ders yürütücüleri kendilerine ait olan bir dersin içeriğini farklı bir derse aktarabilmektedir.

Ders aktarım işlemini gerçekleştirmek için;

  1. İçerisine aktarım yapılması planlanan dersin sayfasına girildikten sonra sağdaki blokta bulunan Yönetim (Administration) bölümü altındaki İçeri Aktar (Import) seçeneği seçilmelidir.
  2. İçeri Aktar seçeneği seçildikten sonra ekrana gelen listede içerik aktarılacak olan ders hariç diğer aktif dönem dersleri bulunmaktadır.
  3. Listede ilgili ders görünmüyor ise aranan dersi derskodu_grubu_yılı_dönemi şeklinde "151317520_A_2017_1" örneği gibi aratarak seçmek mümkündür.
  4. Yüklenecek ders seçildikten sonra çıkan ekrandan "Son Adıma Git" seçeneği seçilerek ders aktarım işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Not: Aktarım işlemi gerçekleştikten sonra, aktif derse taşınan ders materyalleri derse kayıtlı öğrenciler için erişilebilir durumda olacaktır. Bu materyallerin "Hide (Gizle)" seçeneği yardımı ile gizlenmesi uygun olacaktır.