TR | EN
Misyon ve Vizyon

Bölüm Misyonu

Bilgi toplumunu oluşturacak bireyler yetiştirmek.

Bölüm Vizyonu

Bilgi teknolojileri eğitiminin, çağdaş eğitim kurumları düzeyinde ve sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak ve toplam kalite anlayışını da gözeterek, yerine getirilmesini sağlamaktır.

Stratejik Amaçlar

 1. Bilgi teknolojileri ve bilgisayar bilimleri konularındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

 2. Belirlenen ihtiyaçların giderilmesine yönelik eğitim programlarının gözden geçirilmesi, yeniden tasarımı ve planlanması

 3. Planlanan eğitimler doğrultusunda akademik yapılanmanın gerçekleştirilmesi

Değerler

 • Bilimin evrenselliğine ve akademik özgürlüğe inanmak
 • Her çalışmada bilimsel yaklaşımı kullanmak
 • Yenilikçi olmak, değişim ve gelişim yaratmak
 • Disiplinler arası yaklaşıma önem vermek
 • Uluslar arası standartlarda eğitim vermek
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış
 • İnsan odaklı olmak ve topluma hizmet etmek
 • Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak
 • Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek
 • Takım ruhuna sahip olmak
 • Zamanın kıymetini bilmek
 • Şeffaflığı, toplumsal sorumluluk anlayışını ve etik değerleri her türlü çalışmaya temel almak