TR | EN
ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi Oryantasyon Eğitimi (Açık Erişim)
Açıklamalar Temel Konular İleri Konular Özel Amaçlı Konular
ESOGÜ Ders Yönetim Sistemine Hoşgeldiniz Karşılama sayfası temel bileşenleri, kişisel bilgilerin düzenlenmesi, ders tanıtımı bilgilerinin eklenmesi Küçük Sınav Oluşturma, Soru Hazırlama ve Soru Bankası Oluşturma (pdf dokümanı) Kendinize Ait Olan Sınav ve Ders İçeriklerini Başka Bir Dersinize Aktarma (İçe Aktar/Import)
Eğitim İçeriği Forum üzerinden öğrencilerle iletişim, öğrencilere toplu halde e-posta gönderimi Ders sayfasına bir ödev teslim noktası ekleme Sınav ve Soru Bankası Yedekleme/Aktarma (Yedekle ve Geri Yükle ile/Backup and Restore)

ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi Temel Kullanım İlkeleri

(23 Mart 2020)

Ders içerisine ders malzemelerinin eklenmesi (Açıklama, Dosya ve Harici Kaynak) Ödevlerin notlandırılması ve saklanması Yalnızca Mazeret, Telafi ve Bütünleme Sınavlarına Girecek Öğrencilere Açık Sınav Düzenleme

Sınavlara İlişkin Temel İlkeler
(24 Mart 2020 & 13 Nisan 2020)

Sesli ve görüntülü PowerPoint sunum videolarının oluşturulması Soru bankası oluşturma ve çoktan seçmeli soru ekleme Yoklama listelerinde devamsız olarak belirtilen öğrencilerin sınavlara alınmaması

Uzaktan eğitim döneminde DYS üzerinden uygulanacak sınavlarda dikkat edilecek hususlar (22 Mayıs 2020)

Youtube'a video ders malzemelerinin yüklenmesi Küçük sınav oluşturma ve bu sınava soru bankasından soru ekleme Bütünleme sınavlarına katılma hakkı olan öğrencileri bütünleme listelerinden sınava ekleme kolaylığı
 

Ders sayfasında Youtube'da yer alan bir videonun paylaşılması

  Ders sayfasına akademik takvime uygun olarak yeni haftalar eklemek

Bir öğrenciye ya da bir grup öğrenciye mesaj gönderme

 

Değerli Öğretim Elemanları:

COVID-19 önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi aşamasında, öğretim elemanlarının derslerini uzaktan yürütmelerini desteklemek ve eğitimin etkinliğini arttırmak üzere, aşağıda belirtilen eğitimlerin ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi üzerinden sunulması planlanmıştır.  23.Mart.2020 tarihinden itibaren oryantasyon dersleri açılacak, eğitim malzemeleri, önceliklendirilerek öğretim elemanlarının kullanımına sunulacaktır.  Örgün derslerin uzaktan eğitiminin başarımı için Temel Konular başlığındaki etkinliklerin yerine getirilmesine öncelik verilmeli, canlı ders, yüzyüze ders etkinlikler için Ders Yönetim Sisteminin kullanımından uzak durulmalıdır.  Tüm videoların yeni açılımlar yaratılana ve yeni kaynaklar tanımlanana kadar, Youtube gibi üniversite dışı platformlara yerleştirilip, ders içinden web adresi ile erişimlerinin sağlanması tercih edilmelidir. 

Prof.Dr. Muzaffer Kapanoğlu,  18.Mart.2020


ESOGÜ Ders Yönetim Sistemine Hoşgeldiniz...

 

Moodle hakkında en kapsamlı ve güncel bilgilerin yer aldığı sitedir.  Bizim kullandığımız PlatinDYS Moodle'ın 3.5 versiyonudur.

https://moodle.org

EĞİTİM İÇERİĞİ
Temel Konular  
(1.Hafta)         1. Ders Yönetim Sistemine Giriş                 
  2. Karşılama Sayfası Temel Bileşenlerinin Tanıtımı
  3. Kişisel Bilgilerin Düzenlenmesi
  4. Ders Tanıtımı Bilgilerinin Eklenmesi (Etiket Kullanımı)
  5. Forum Üzerinden İletişim
  6. Ders Malzemelerinin Yüklenmesi
 

a. Etiket

 

b. Dosya yükleme

 

c. İnternet kaynaklarına bağlantı (URL)

  7. Youtube'a videoların yüklenmesi ve link verilmesi
  8. Ders malzemelerin oluşturulması
 

a. Sesli PowerPoint sunum videosu oluşturma (Office 2013-2016)

 

b. Görüntülü PowerPoint sunum videosu oluşturma (Office 2019)

 

c. Metin belgelerinin pdf formatında saklanıp yüklenmesi

  9.Tüm sınıfa, seçeceğiniz öğrenci veya öğrencilere mesaj gönderme
İleri konular  
(2.Hafta) 1. Ödev verme, toplama ve notlama
  2. Soru hazırlama ve soru bankası oluşturma
  3. Küçük sınav (quiz) oluşturma
  4. Öğrencilerle yazılı sohbet (chat)
  5. Notların yönetimi (Grades modülü)
Özel Amaçlı Konular  
(3. Hafta) 1. Sınavların öğretim üyesi tarafından saklanması
  2. Derslerin dönem sonunda yedeklenmesi
  3. Derse kayıtlı olmayan kullanıcı (yürütücü, asistan, öğrenci) ekleme

 

Değerli Akademisyenler:

ESOGÜ Ders Yönetim Sistemiyle uzaktan eğitime katkı verecek öğretim elemanlarının aşağıdaki ilkeleri izlemesi uygun olacaktır.

 1. Ders Yönetim Sistemine giriş yapabilecek kimlik ve parola bilgilerine sahip olunmalıdır.
 2. Ders Yönetim Sistemi içinde yer alan kişisel profil bilgileri güncel tutulmalıdır.
 3. Derse ait "Duyurular" isimli forumdan öğrencilere bir “karşılama/hoş geldin” mesajı atılmalıdır (bu mesaj öğrencilerin e-posta adreslerine iletilecektir).
  • Örnek: “Değerli öğrenciler, Karar Destek Sistemleri dersinin uzaktan eğitim modülüne hoş geldiniz. Bu dersi alan arkadaşlarınıza erişip bu ortama davet etmeniz uygun olabilir.  İkinci bir duyuruya kadar derslerimizi ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi üzerinden yürütüyor olacağız. Katkı, anlayış ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim.”  Dr. Kapanoğlu
 4. Dersler mevcut akademik takvime uygun olarak takvimlenmiştir. Uygun haftaya bir etiket ekleyerek ilgili haftadaki dersin konusunu yazılmalıdır.
  • Örnek: “İşlemtablosu-yönelimli Karar Destek Sistemleri”
 5. Geçerli haftaya ait ders malzemeleri eklenmelidir. Ders malzemelerinin en azından bir PowerPoint sunusu, bir pdf veya word formatında bir kitap bölümü olması beklenir.  Sesli veya görüntülü PowerPoint sunu materyalleri birçok ders için yeterli olacaktır. Video materyallerin 10-15 dakikalık anlamlı bölümlemeleri tercih edilmeli, 60 dakikalık kesintisiz bir videodan kaçınılmalıdır. Ayrıca tüm videolar Youtube vb. platformlara konup, Ders Yönetim Sisteminden bağlantı verilmelidir.
 6. Her dersin haftalık materyaller toplamı 100Mbyte’ı aşmamalıdır.  Bu sınır yalnızca Ders Yönetim Sistemine yüklenen materyaller için geçerlidir. Youtube vb. dış platformlara yüklenecek materyaller için herhangi bir sınır yoktur.
 7. Öğrencilerden alınacak ödevlerin toplamı haftalık 20Mbyte veya 5 hafta boyunca toplam 100Mbyte’ı aşmamalıdır. Öğretim elemanları bir öğrencinin teslim edeceği ödevin maksimum boyutunu ders yönetim sisteminden kendisi belirleyebilmektedir.
  • Örnek: 5 haftada tek bir ödev vereceğim. Öğrenci sayım: 100. Her öğrencinin sisteme yükleyebileceği dosya boyutu 1Mbyte’ı aşamaz.  Aşacak ise öğrencilerin ödevlerini GoogleDrive gibi ortamlara yükleyip ödev teslim noktasından bu bağlantıları öğretim elemanları ile paylaşmaları gerekir.
 8. Derslerin asenkron olarak yani canlı ders modeli içermeyecek şekilde tasarlanması önemlidir.  Eğitim açısından en kıymetli aktivite canlı ders değil, öğrencilerin her arzu ettiğinde tekrar tekrar izleyebileceği veya inceleyebileceği ders kayıtlarıdır.
 9. Gerçek anlamda bir sınav yapılması mümkün değildir. Öğrencilere “take home” özelliklerinde sınavlar uygulanabilir. Bunların nota dönüştürülmesi noktasında dikkatli olunmalı, not yüzdeleri düşük tutulmalıdır.
 10. Hafta içinde öğrencilerin derse ilişkin soruları için her hafta için ayrılan bloğa iletişim forumu eklenip buradan yanıtlanarak tüm öğrencilerin soru ve yanıtlarını görmesi uygun olacaktır. Bu soru-yanıt oturumları da asenkron yürütülebilir.
 11. Bu konuda hazırlamış olduğumuz oryantasyon eğitimlerinin içeriğini izlemek, öğretim üyelerimizin Ders Yönetim Sistemini etkin kullanımına katkı sağlayabilir.  2005 yılından beri yüzlerce öğretim elemanımız Ders Yönetim Sistemi eğitimlerine katılmış olduğundan, birim içinde yardımlaşmada rol üstlenebilirler.
 12. Bu ilkeler, kısıtlı kaynaklarımızın tüm öğretim elemanlarımız için olabildiğince adil kullandırılabilmesi açısından önem arzetmektedir.  İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü koşullarda göstereceğiniz çaba ve fedakârlıklar için anlayışınıza sığınır, katkılarınız için teşekkür ederim.

Saygıyla,

23.Mart.2020

Prof.Dr. Muzaffer Kapanoğlu

Enformatik Bölüm Başkanı


Karşılama sayfası temel bileşenleri, kişisel bilgilerin düzenlenmesi, ders tanıtımı bilgilerinin eklenmesi:


Forum üzerinden öğrencilerle iletişim, öğrencilere toplu halde e-posta gönderimi:


Ders içerisine ders malzemelerinin eklenmesi (Açıklama, Dosya ve Harici Kaynak):

 


Sesli ve görüntülü PowerPoint sunum videolarının oluşturulması:

* Değerli akademisyenler; PowerPoint yazılımının sadece 2019 versiyonu görüntülü (kamera) çekimleri desteklemektedir. Farklı bir versiyonu kullanıyor iseniz sadece ses kaydına olanak tanıyacaktır. 


Youtube'a video ders malzemelerinin yüklenmesi:

* Herkese açık bir video bütün Youtube kullanıcıları tarafından, Liste Dışı olan bir video sadece bağlantısının paylaşıldığı kullanıcılar tarafından ve Gizli bir video da sadece yükleyen tarafından erişilebilmektedir.

Bu bağlamda dersinize ekleyeceğiniz bir videonun Herkese açık ya da Liste Dışı olarak eklenmesi gerekmektedir.


Ders sayfasında Youtube'da yer alan bir videonun paylaşılması:

 


Bir öğrenciye ya da bir grup öğrenciye mesaj gönderme:

 


Değerli Akademisyenler:

Ders yönetim sisteminde yapılacak sınavlarda aşağıdaki özelliklerin gözönüne alınması önem arzetmektedir.

 1. DYS üzerinde, çoktan seçmeli, açık uçlu, hesaplanmış, eşleştirme, boşluk doldurma, kompozisyon (essay) şeklinde sorular oluşturmak ve sınav hazırlamak mümkündür.
 2. Klasik sınavların ödev şeklinde sınavlaştırılması da bazı dersler de uygun olabilir.
 3. Yapılacak sınav süreçlerinde öğrencilerin teslim edeceği belgelerin boyutlarının o haftaya veya daha önce belirtilen kotanın üzerine çıkmaması doğru olacaktır.
 4. Ders yönetim sistemi üzerinden yapılacak sınavların otantikasyonu (sınava katılan öğrenci ile  sorumlu olan öğrencinin aynı öğrenci olduğunun tespiti) mümkün değildir.
 5. Otantikasyon durumu gözönüne alındığında, sınavlar ev sınavı “take home”ve asenkron özelliği taşıyacaktır.
 6. Öğretim üyelerimiz sınavlarını hazırlarken otantikasyon durumunu gözönünde bulundurmalıdır.
 7. Sınavlar, öğrencilerin internet ve bilgisayar olanaklarına bağımlılığını gözönüne alarak ve öğrenciler arasındaki fırsat eşitiliğini bozmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
 8. Internet bağlantı kalitesinin sınav sonucunu etkilemeyeceği sınav biçimleri tercih edilmelidir.
 9. Öğrencilerin evlerindeki olanakların ders yönetim sistemine erişimini ve sınav ve ödevlerindeki başarı düzeylerini olumlu veya olumsuz etkileyebileceği gözönüne alınmalıdır.
 10. DYS’nin yetkinliğinin, sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesi konusundaki sorunları öğrenci tarafında çözmesinin mümkün olamayacağı unutulmamalıdır.

Prof.Dr. Muzaffer Kapanoğlu, 24.Mart.2020

 

Değerli Akademisyenler:

24.Mart.2020 tarihinde asenkron eğitimde sınavlamaya ilişkin aşağıdaki öneri ve önlemler oryantasyon eğitimleri içinde arzedilmiş idi. Bu ilkeler geçerliliğini korumaktadır. Ancak bu ilkelerin yaşama geçirilmesinde farklı uygulamalar olduğu görülmektedir. Asenkron eğitimin sunulduğu Ders Yönetim Sisteminde sınavların da asenkron olması birçok durumda daha uygundur.  Asenkron sınav, öğrencilerin kendilerine tanınan nispeten rahat bir takvim içinde sınava dilediği zaman katılıp sınav süresi içinde tamamladığı sınavdır. Asenkron sınavda her öğrencinin aynı anda sınava girmesi beklenmez.  Bu süreci hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimiz için bu dönemi kolaylaştırıcı bazı uygulamalardan yararlanmaları arzu edilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır.

i. Esnek yıl içi değerlendirme uygulanması: Bir veya iki uzun (2 saatlik) sınav yerine farklı tarihlerde çok daha kısa süreli (30 dakika) 2-4 sınav yapılması ve öğrencinin en düşük not aldığı ödev veya sınavın değerlendirme dışı bırakılarak öğrencinin internet ve sistemdeki yoğunluklardan mağdur olmasının önüne geçilmesi buna örnek olarak verilebilir. Buradaki en düşük not veya notların büyük ihtimalle teknik sıkıntılardan kaynaklandığı varsayılır.

ii. Öğrencilere verilen sınav süresi ile sınavın açık kalacağı sürenin birbirinden ayrılması: Sınav süresi öğrencinin sınavı almaya başladıktan sonra sınav noktasında geçirebileceği süredir. Test sınavları için 30-40 dakika gibi.  Sınavın açık kalacağı süre, öğrencinin sınavı asenkron olarak almasına izin verilen zaman aralığı olup, 3 günden az olmamalıdır.  Böylece öğrencinin kendisine en uygun teknik koşulları yakaladığı zaman diliminde sınavı alabilmesine olanak sağlanmış olur.  Ders yönetim sisteminin girişinde son beş dakikada sisteme giriş yapan kullanıcı sayıları görüntülenmektedir.  Bu sayıların düşük olduğu zaman dilimlerinde öğrencilerin sınavı almalarının doğru olacağı hatırlatılmalıdır.

iii. Öğrencilerin sınav ve ödev paylaşmalarını önleyecek önlemlerin alınması: Bu husus, test şeklindeki sınavların soru ve yanıtlarının öğrenciler arasında sınavın başarı ölçümünü önleyecek şekilde paylaşılması konusunu ifade etmektedir. Bu bağlamda -öğrencilere farklı soru sorulmasına ilişkin başka bir yasal engel yok ise- geniş bir soru bankasından farklı soru setlerinin öğrencilere sorulmasının sağlanması, hem soruların hem de seçeneklerinin DYS’nin ilgili modüllerinden yararlanılarak öğrencilerin farklı fakat dengeli soru setleri ile sınavlanması önerilir.  Bu tarz testlerin uygulanamayacağı durumlarda, klasik sınavların ödev yapısında uygulanması da düşünülmelidir.

iv. Tüm önlemlere karşın mağdur olduğu tespit edilecek öğrenciler için örgün öğretimde olduğu gibi mazeret sınavı seçeneğinin açık olacağı unutulmamalıdır.

v. Ara sınav haftaları dersliklerin dersler ve sınavlar arasında kullanımını ve gözetmen teminini düzenlemek için uygulanmaktadır. Asenkron sınavlarda örgün eğitimden farklı olarak derslik çizelgeleme ve gözetmen atama gerekmediğinden, ilgililerin sınavlama süreçlerinde bu hususu da değerlendirmeleri uygun olacaktır. Asenkron sınavlarda öğrenciler paralel olarak birçok dersin sınavına kendileri için uygun olan bir zamanda katılabilirler.     

Prof.Dr. Muzaffer Kapanoğlu, 13.Nisan.2020

 

Küçük Sınav Oluşturma, Soru Hazırlama ve Soru Bankası Oluşturma (pdf dokümanı)


Ders sayfasına bir ödev teslim noktası ekleme:


Ödevlerin notlandırılması ve saklanması:


Soru bankası oluşturma ve çoktan seçmeli soru ekleme:


Küçük sınav oluşturma ve bu sınava soru bankasından soru ekleme:

 


Kendinize Ait Olan Sınav ve Ders İçeriklerini Başka Bir Dersinize Aktarma (İçe Aktar/Import):


Sınav ve Soru Bankası Yedekleme/Aktarma (Yedekle ve Geri Yükle ile/Backup and Restore):

 


Uzaktan eğitim döneminde Ders Yönetim Sistemi üzerinden uygulanacak sınavlarda dikkat edilecek hususlar (22 Mayıs 2020):

Ders Yönetim Sistemi - Final Sınav İlkeleri (Sunum)

Uzaktan Eğitim Döneminde DYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar


Yalnızca Mazeret, Telafi ve Bütünleme Sınavlarına Girecek Öğrencilere Açık Sınav Düzenleme (29 Mayıs 2020):

 

* Mazeret, telafi ve bütünleme sınavlarına ilişkin videoda bahsedilen ayarların özet görünümü aşağıda sunulmuştur.


Yoklama listelerinde devamsız olarak belirtilen öğrencilerin sınavlara alınmaması (27 Ağustos 2020):

* Yapılan dersler sonucunda elde edilen yoklama listelerine göre devamsız olarak belirlenen öğrencilerin yapılacak olan sınavlara katılamamaları sağlanabilmektedir. İlgili işlem için ödev/sınav ayarlarında, aşağıdaki görselde yer alan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Görseldeki örneğe göre 151520109999 ve 151720109999 numaralı öğrenciler sınava katılamayacaklardır.


Bütünleme sınavlarına katılma hakkı olan öğrencileri bütünleme listelerinden sınava ekleme kolaylığı:

 

* OGUBS'den elde edilen Bütünleme listelerine, Yönetim Bloğu altında bulunan Kullanıcılar >> Gruplar bağlantısından erişilebilir. Burada yer alan listelerin doğruluğu ders yürütücüleri tarafından kontrol edilmeli, eğer gerekli ise gruplar düzenlenmelidir.

* OGUBS'den elde edilen listeler doğrultusunda bütünleme hakkı olan öğrencilerin hazırlanacak olan sınavlara eklenmesine ilişkin videoda bahsedilen ayarların özet görünümü aşağıda sunulmuştur. Her ders için oluşturulmuş olan gruplar, dersin şubesine ve birinci ya da ikinci öğretim olmasına göre isimlendirilmiştir. Birleştirilmiş dersler için ders içerisinde birden fazla grup olabileceği gibi, herhangi bir birleştirme işlemi yapılmamış olan dersler için ders içerisinde tek bir bütünleme grubu olması beklenmektedir.

 


Ders sayfasına akademik takvime uygun olarak yeni haftalar eklemek:

1. Öncelikle ilgili dersin sayfasına gidilir ve "Düzenlemeyi aç" düğmesine tıklanır.

 2. Daha sonra sayfanın en altında bulunan "Hafta ekle" düğmesine tıklanır.

3. Açılan iletişim kutusundan eklenecek hafta sayısı belirlenir ve "Hafta ekle" düğmesine tıklanır.

 4. Böylelikle istenilen sayıda hafta eklenmiş olacaktır.