TR | EN
Bölüm Hakkında

Bilgisayar bilimlerinin bilimsel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında eriştiği öneme kayıtsız kalmayarak, Yükseköğretim Kurulu 17.6.1997 tarihli 17. oturumunda 97.19.1429 sayılı aldığı karar ile üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinde Enformatik Bölümü açılmasını kararlaştırmıştır. Enformatik Bölümünün YÖK tarafından tanımlı görevi olarak “Üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek” ifade edilmiştir.  Bölümümüz bu görevi kendi sorumluluk anlayışı içerisinde “bilgi toplumu olma yolunda üniversitelere düşen görevlerin ve sorumlulukların belirlenmesi” ve “belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için program ve projeler tasarlamak ve hayata geçirmek” olarak anlamaktadır.  Bu bağlamda, 2005 yılından itibaren, örgün öğretimin başarım ölçütlerine olumlu katkı sağlayacağı inanç ve düşüncesi ile üniversitemizdeki tüm derslerin ders yönetim sistemleri ile desteklenmesi hizmetini sunmaktadır.  Moodle ders yönetim sistemi üzerinde geliştirilen sistem ile tüm derslerin sanal sınıfları ve uzaktan eğitim teknolojilerinin olanakları, otomatik olarak öğretim üyeleri, yardımcı öğretim elemanları ve öğrencilerini ders kayıt süreci ile beraber 12 yıldır buluşturmaktadır.  2019-2020 Güz Dönemi itibariyle son beş yılda yüzyüze eğitime destek olarak ders yönetim sistemi üzerinden açılan sanal sınıf sayısı 84.000’e yaklaşmış olup sistemden faydalanan toplam kullanıcı sayısı 90.000 civarındadır.